DRETS DE COPYRIGHT

El contingut d'aquesta web, creat per ARRIBAS CENTER SL conforme a les normes i usos aplicables a Espanya, està protegit per la normativa sobre propietat intel·lectual. Les imatges, textos, gràfics i dades de tot tipus, el disseny gràfic o documental, els arxius de text convencional o electrònic, d'imatge fotogràfica o de vídeo, d'àudio, de programari, i qualsevol altre element contingut o integrat en aquest lloc web estan protegides per la legislació sobre drets d'autor. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial.

ARRIBAS CENTER SL no se hace responsable del uso de su documentación por parte de terceros, y serán tales terceros quienes respondan legalmente de cualquier uso ilegítimo de dicha documentación frente a los titulares de los correspondientes derechos de autor.

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.arribascenter.com és de ARRIBAS CENTER, S.L i les seves dades d’identificació són les següents:

Domicilio social: Ctra. Villassar – Argentona Km. 1
CP: 08349 - Población: Cabrera de Mar - Provincia: Barcelona
CIF: B59776658
Correo electrónico: [email protected]
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 20.896, Libro —, Sección —, Folio 206, Hoja B 13.166, Inscripción 1ª

1. Accedir a la pàgina web

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

L'usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que ARRIBAS CENTER, S.L es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Web i el seu contingut.


2.Utilització de la pàgina web

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.

A més, es compromet a abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).


3. Funcionament de la pàgina web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, ARRIBAS CENTER, S.L es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. ARRIBAS CENTER, S.L. farà el possible per mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats Ara bé, ARRIBAS CENTER, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en el contingut.


4. Responsabilitat

L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la Pàgina Web.

ARRIBAS CENTER, S.L. no es farà responsable de cap dany en el hardware i/o software de l’Usuari que es derivi de l’accés i ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus /o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que ARRIBAS CENTER, S.L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de els obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.


5. Política en matèria de “links” (web enllaçant i web enllaçada)

Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il•lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas ARRIBAS CENTER, S.L. es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.


Web enllaçada

En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, ARRIBAS CENTER, S.L. no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.

Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.


6. Propietat intel•lectual i industrial sobre els continguts

En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, ARRIBAS CENTER, S.L. no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.

L’ús de la Pàgina Web per part de l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel•lectual ni industrial. L’Usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.


7. Publicitat

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

ARRIBAS CENTER, S.L. no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.


8. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.


9. Contacte

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: [email protected]


POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’ aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ARRIBAS CENTER, S.L informa als seus Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable:

ARRIBAS CENTER, S.L Ctra. Vilassar – Argentona Km. 1 – 08349 Cabrera de Mar (Barcelona) - B59776658
[email protected]


Finalitat:

Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta, així com la contractació de serveis a través del lloc web, i en el seu cas, enviar comunicacions comercials.


Legitimació:

Consentiment de l’ interessat.


Destinataris:

No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal


Drets:

Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de dades, limitar el tractament així com a sol·licitar la portabilitat de les dades. Aquests drets regulats  en el Reglament (UE) 679/2016, poden ser exercits al següent domicili:
Ctra. Vilassar – Argentona Km.1 – 08349 Cabrera de Mar (Barcelona) o a través del correu electrònic [email protected].
Així mateix, els usuaris tindran el dret a  presentar una reclamació davant  l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’ incompliment per part de l’empresa.


Conservació:

En cas que l’ usuari només realitzi una consulta les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu a part de gestionar la resposta. Per altre banda, l’empresa deixarà de tractar les seves  dades com usuari de les xarxes socials en el moment en que deixi de seguir la compta.


Abans de l'enviament de qualsevol sol•licitud d'informació a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Quina informació de contacte proporcionar a l’ empresa?

Les dades personals que l’ Usuari facilita a ARRIBAS CENTER, S.L tenen que ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’ Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a ARRIBAS CENTER, S.L, sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que ARRIBAS CENTER, S.L detectés que l'usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol•licitar una còpia del seu DNI o document d'identitat equivalent, o, si s'escau, l'autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l'entitat??

ARRIBAS CENTER, S.L informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

ARRIBAS CENTER, S.L disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social. A continuació s’esmenen les

Facebook - YouTube -LinkedIn - Blogger


POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un arxiu de text que s'emmagatzema en l'ordinador o dispositiu mòbil mitjançant un servidor Web i tan sol aquest servidor serà capaç de recuperar o llegir el contingut de la *cookie i permeten al Lloc web recordar preferències de navegació i navegar de manera eficient. Les cookies fan la interacció entre l'usuari i el lloc web més ràpida i fàcil.

Informació General

Està pàgina Web utilitza cookies. Les *cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que vostè visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant a la pàgina web. D'aquesta forma aquesta Web recorda informació sobre la seva visita, la qual cosa pot facilitar la seva propera visita i fer que el lloc web li resulti més útil.

Com funcionen les Cookies?

Les cookies només poden emmagatzemar text, en general sempre és anònim i xifrat. No s'emmagatzemaran informació personal alguna en una cookie, ni poden associar-se a persona identificada o identificable. Les dades permeten que aquesta Web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc web. Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la qual cosa és informació que l'usuari ha introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No pot executar el codi i no es pot utilitzar per accedir al seu ordinador. Si una pàgina web xifra la informació de la *cookie, només la pàgina web pot llegir la informació.

Quins tipus de cookies utilitzem

Cookies tècniques : Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Com gestionar les Cookies en el seu equip: la desactivació i eliminació de les cookies

Tots els navegadors d'Internet li permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar les cookies dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, es poden trobar instruccions en el menú d'ajuda del seu navegador.

Bloquejar o eliminar cookies

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:

Per a més informació sobre Internet Explorer premi aquí
Per a més informació sobre Chrome premi aquí
Per a més informació sobre Safari premi aquí
Per a més informació sobre Firefox premi aquí
Per a més informació Opera premi aquí

A través del seu navegador, vostè també pot veure les *cookies que estan en el seu ordinador, i esborrar-les segons crea convenient. Les cookies són arxius de text, els pot obrir i llegir el contingut. Les dades dins d'ells gairebé sempre està xifrat amb una clau numèrica que correspon a una sessió en Internet pel que moltes vegades no té sentit més enllà que la pàgina web que ho va escriure.

Consentiment informat

La utilització de la present pàgina Web per la seva banda, implica que Vè. presta el seu consentiment exprés i inequívoc a la utilització de cookies, en els termes i condicions prevists en aquesta Política de *Cookies, sense perjudici de les mesures de desactivació i eliminació de les cookies que Vè. pugui adoptar, i que s'esmenten a l'apartat anterior.